• De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en schade aan u en uw hond dan wel veroorzaakt door u of uw hond, in welke vorm dan ook, het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd.
  • U dient zorg te dragen voor de veiligheid van uw hond en hem niet bloot te stellen aan risico dat blessure tot gevolg kan hebben.
  • De deelnemende honden dienen in goede gezondheid te verkeren.
  • De hond dient geldige vaccinaties te hebben gehad, voor buitenlandse deelnemers geld ook Rabiës.
  • Loopse teven en agressieve honden worden uitgesloten van deelname.
  • Het uitlaten van de hond dient uitsluitend plaats te vinden op de daarvoor aangewezen plaats Buiten de wedstrijdring dient uw hond te zijn aangelijnd. U dient er zelf op toe te zien dat deze geen anderen lastig valt.
  • Er mag buiten de afgezette wedstrijdring niet met frisbees worden gegooid tijdens de wedstrijd.
  • Geef de hond geen eten/drinken voor/na de wedstrijd en zorg voor een goede warming up en cooling down.
  • De hond dient een gewone, of helemaal geen halsband te dragen, slipkettingen of andere negatieve (hulp)middelen zijn niet toegestaan.


Leeftijd:
De minimale leeftijd voor de handler om deel te mogen nemen is 8 jaar
De hond moet 1 jaar oud zijn om deel te mogen nemen aan de wedstrijd.

Beloningen:
Uit loyaliteit voor andere deelnemers is het niet toegestaan om met voer te werken binnen de wedstrijdring!!

Sportiviteit:
Agressie en/of kwalijk taalgebruik, of ander onsportief gedrag op anderen of hond(en) wordt niet getolereerd en lijdt tot diskwalificatie van het team.
Ook gebruik van stimulerende middelen, door zowel handler als hond, lijdt tot onmiddellijke uitsluiting van deelname.
Tijdens de wedstrijd mag er géén wisseling plaatsvinden tussen hond en handler, gebeurt dit wel zal ook dit tot diskwalificatie lijden.

De jury heeft het recht om wanneer zij dit nodig acht zonder opgave van reden een deelnemer te diskwalificeren.
Hierover is geen verdere discussie mogelijk achteraf!!

Wedstrijdsecretariaat:
Voor aanvang van de wedstrijd dient u zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat waarop teven op loopsheid gecontroleerd worden en of de honden de geldende entingen bezitten!!

Dus vergeet niet uw entingboekje dit om teleurstellingen te voorkomen!!!