Op de grond ligt een hondendartbord in het midden de bulseye die een diameter van 50 cm heeft en een waarde van 100 punten.
De 2e ring heeft een diameter van 2.50 meter en een waarde van 50 punten
De 3e ring heeft een diameter van 4.50 meter en een waarde van 30 punten
De 4e ring heeft een diameter van 6.50 meter en een waarde van 10 punten

De werpafstanden respectievelijk 15 meter en 20 meter vanaf de buitenste ring. 

De punten worden alleen geteld als de hond de frisbee vangt in de zone waarin hij met beide voorpoten landt!!

Landt de hond met zijn voorpoten in 2 verschillende zones, dan telt de zone met het laagste aantal punten. 
Behalve in de bullseye daar is één voorpoot!!! voldoende.

Elk team (1 hond & 1 handler) krijgt vanuit een werpvak dat 2.50 x 2.50 meter groot is 3 werpbeurten per ronde met een toegestane tijdsduur van 60 seconden.
De tijd gaat lopen op het moment van het betreden van het werpvak.
De handler mag tijdens zijn werpronde het werpvak niet verlaten!!
Als de handler tijdens de werpronde buiten het werpvak stapt volgt diskwalificatie voor deze werpronde en verliest de handler de behaalde punten.

Bonuspunten:
Wanneer een team binnen een bepaalde tijd 3 worpen heeft gevangen in het dartbord krijgen deze bonuspunten.

0 – 30 seconden 50 bonuspunten
30 – 40 seconden 30 bonuspunten

De laatste worp moet zijn gevangen binnen de gestelde tijd

Is er een gelijke (eind)uitslag dan wordt er een shoot-out gespeeld door middel van het werpen van één frisbee tot er een winnaar bekend is.

Bij het Nederlands Kampioenschap Dog-Dartbee® wordt er gespeeld volgens het poulesysteem.

Frisbees:
Alle veilige hondvriendelijke frisbees zijn toegestaan.

Veiligheid honden:
Tijdens het spel moet de hond vrij zijn van alle soorten geleiding.

In alle gevallen waar bovenstaande spelregels niet in voorzien beslist de Wedstrijdleiding. Beroep hierop is niet mogelijk!